D31 WP-学徒兼普工-JO甜品制造公司

男女均可   2000+   22:21

招巴西立电工 微信&QQ:1072226558

只招男   2000+   21:46

普工特价单微信与电话同步15844734398

男女均可   2000+   21:35

招咖啡店女工微信&QQ:1072226558

只招女   2000+   21:33

女缝纫工 咨询qq微信1072226558

只招女   1000+   21:32

普焊工 微信&qq:1072226558

只招男   1000+   21:31

升降机安装维修工 咨询QQ微信1072226558

男女均可   2000+   21:29

糕点厂杂工 微信&QQ:1072226558

只招男   2000+   21:25

招男普工详情咨询qq1072226558微信同步

男女均可   1000+   21:25

急招电梯维修工SP 微信&QQ:1072226558

男女均可   2000+   21:22