SP 男 湘菜厨师QQ/微信 2682154614

只招男   2000+   09/21

面点师 急招 老顾主 进过人 1656074972

男女均可   2000+   09/21

Sp厨师,咖啡店 微信:1638201473

只招男   2000+   09/21

Wp 餐馆厨师 微信:1638201473

只招男   2000+   09/21

SP男的厨师 微信:1638201473

只招男   1000+   09/21

东北餐馆厨师 微信:1638201473

只招男   1000+   09/21

更多高薪订单加微信006584091498

只招男   1000+   09/21

厨师们看看 想高薪加微信yangyi1733

只招男   1000+   09/21

东北厨师加微信006584091498

只招男   2000+   09/21

更多高薪订单加微信yangyi1733

只招男   1000+   09/21

凉拌菜师傅 咨询qq微信1072226558

只招男   2000+   09/21

女帮厨 微信&qq:1072226558

只招女   2000+   09/21

餐馆招拉面师傅 微信&QQ:1072226558

只招男   2000+   09/21

招帮厨厨师 微信&QQ:1072226558

男女均可   2000+   09/21

SP厨房帮厨 微信13944105075 洪雪

只招男   2000+   09/21

餐饮类工作汇总 qq & 微信3117281799

男女均可   2000+   09/21

高薪急招湘菜厨师Q3147296565

只招男   2000+   09/21
 
赞助商链接